top of page

Bilirkişilik Hizmetlerimiz

ntnlogo.png

Teknik Bilirkişi Destek Hizmetlerimiz

Merkezimizde, arabuluculuk sürecinde teknik konularda yaşanan uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda, ihtiyaçlarınız doğrultusunda alanında uzman bilirkişiler tarafından teknik sorundan kaynaklı uyuşmazlığa ilişkin gerekli tespitler yapılıp eksiklikler giderilerek raporlanmaktadır.

Merkezimiz tarafından uyuşmazlık konusuna ilişkin bağımsız ve tarafsız bir rapor hazırlanmakta ve böylelikle konunun çözümünde hem zamandan tasarruf edilmekte hem de en doğru ve adaletli sonuca ulaşılabilmektedir.

Değerleme Destek Hizmetlerimiz

Merkezimizde, gayrimenkullere ilişkin anlaşmaya varılamayan durumlar tespit edilir ve değer tespiti yapılması konusunda görüşler alanında uzman bilirkişilerce raporlanır. Değerleme destek hizmetlerimiz kapsamında verdiğimiz hizmetler şu şekildedir;

 

(i) Gayrimenkul ipoteği karşılığı verilen konut kredileri veya alınacak tazminatlar için ipoteğe esas değerin tespiti, (ii) Ekspertiz raporları düzenlenmiş olan gayrimenkullerin mukayeseli raporunun tanzimi, (iii) Mal paylaşımı esnasında sahip olunan gayrimenkullerin değerlemesi (miras, boşanma vb.), (iv) Kiralama ve leasing işlemlerine konu olan gayrimenkullerin değerlerininbelirlenmesi.

 

Üzerinde hizmet verdiğimiz işbu hizmetlere konu gayrimenkul tipleri ise şu şekildedir; apartman dairesi, müstakil villa, site, condominium, işyeri, plaza, ofis, otel, tatil köyü, alışveriş merkezi,hiper/süpermarket, fabrika, depo, okul, turizm alanları, arsa, tarla, arazi, özel mülkler, eğlenceparkları, özel sektör ve devlet mülkleri.

Muhasebe ve Hesap Uzmanlığı Destek Hizmetlerimiz

Arabuluculuk sürecinde ortaya çıkabilecek mali sorunları, gelir ve gider kalemlerine ilişkin tüm rakamsal verileri hazırlama, düzenleme ve de işçilik alacaklarına ilişkin hesaplamaları raporlama hizmeti de yine merkezimizde ihtiyaç duyulan alanda uzman bilirkişilerce tarafınıza sağlanabilmektedir.

 

Aynı zamanda ek destek hizmeti olarak merkezimizce aşağıda sıralı hizmetlerin tamamı sağlanmaktadır;

• Muhasebe evrakının ulusal mevzuata göre yasal defterlere kaydedilmesi ve istenilen dilde raporlanması

• Personel bordrolarının hazırlanması ve kontrolü

• Sigorta bildirgelerinin ve vergi beyannamelerinin düzenlenmesi

• Personel özlük dosyalarının oluşturulması ve güncellenmesi

• Periyodik ve özel amaçlı raporların hazırlanması

• Şirketlerin muhasebe alt yapılarının yeniden oluşturulması ve bu süreçte gerekli olan yazılım seçimi, eleman temini vs. işlemlerin yerine getirilmesi

• Türk ve yabancı ortaklı şirketin ve irtibat bürosunun kuruluş aşamasından sonraki bildirimlerinin Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Dairesine iletilmesi

• Türk ve yabancı ortaklı şirketlerin kuruluş işlemleri ve şube açılışları,

• Türk ve yabancı ortaklı şirketlerin nevi ve adres değişikliği,

• Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek şirketin kuruluşu ve kuruluş sonrasında danışmanlık,

• Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketlerin yurtdışı merkez ofislerine gönderilmek üzere aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık raporlama paketlerinin hazırlanması.

Arabuluculuk Destek Hizmetlerimiz

bottom of page