top of page

Değerleme Hizmetlerimiz

ntnlogo.png

Şirket Değerleme Hizmetlerimiz

Şirket değerlemesi, özel birtakım teknikler uygulanarak ve birçok kriterin gözden geçirilmesiyle gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Şirket değeri hesaplanırken hem teknik hem de temel analiz yapılarak şirketin gerçek değeri ortaya çıkarılır ve bu hizmet verilirken şirketin cari durumu ile gelecekteki ekonomik şartlar da göz önünde bulundurulur.

 

Merkezimiz, şirket değerinin tespiti, şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasındaki çalışmaların yerine getirilmesi hizmetleriyle ilgili destek sunmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme Hizmetlerimiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019/1 sayılı Genelge ile 04.03.2019 tarihi itibari ile gerek alıcı gerekse satıcı olarak taraf olunan bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporunun alınması zorunluluk haline getirilmiştir.

 

Arabuluculuk sürecinde, bir uyuşmazlığın çözümü için gayrimenkulün değerinin tespiti konusunda, SPK lisanslı uzmanlardan gayrimenkul değerleme raporu alınması dava öncesinde veya dava devam ederken yapılan müzakere görüşmelerinde kullanılabileceği gibi dava dosyasına bir uzman raporu olarak da sunulabilmektedir.

 

Değerleme hizmetleri sayesinde taraflar, yıllarca devam edecek dava sürecinden ve bunun sebep olacağı masraflardan kaçınmış, uyuşmazlığı kısa sürede sona erdirmiş olacaklardır.Merkezimiz sizlere bu doğrultuda gayrimenkul değerleme hizmetlerini uzman kişiler tarafından sağlamaktadır.


 

Denetim Destek Hizmetlerimiz

Denetimlerde temel amaç hem kusurlu alanların tespiti hem de kurumların daha iyi ve başarılı faaliyet yürütebilmesidir.

 

Bu nedenle de denetimlerde düzeltici faaliyetlerin yanında önleyici faaliyetler de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Merkezimiz, şirketlerin şeffaf ve süreklilik arz eden koşulları sağlayabilmesi adına; finansal raporlama, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim kalitesini yükseltmek amacıyla gerekli tüm hizmetleri alanında uzman kişiler aracılığıyla sunmaktadır.

Muhasebe ve Hesap Uzmanlığı Destek Hizmetlerimiz

Muhasebe ve hesap destek hizmetlerinde temel amaç, yasaların gerektirdiği şartları yerine getirebilmek ve şirket ortakları ile yöneticilerine sağlıklı ve sürekli bilgi aktarabilmektir.

 

Bu kapsamda merkezimiz sizlere, arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkta ihtiyacınız doğrultusunda matematiksel ve analitik düşünme becerilere sahip, muhasebe, raporlama, bordro, muhasebe revizyon hizmetleri ile her türlü muhasebe ve vergi danışmalığı konusunda alanında uzman kişilerin mesleki bilgi ve tecrübelerine dayanarak muhasebe ve hesap uzmanlığı desteği de sunmaktadır.

Arabuluculuk Destek Hizmetlerimiz

bottom of page