top of page

İş Hukukundan Kaynaklı Arabuluculuk Hizmetleri

ntnlogo.png

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusu, iş hukukunda arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi ile oldukça önemli hale gelmiştir.

Buna göre; işçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir.

 

Öncelikli olarak arabuluculukla çözümlenmesi zorunlu uyuşmazlıklara; işe iade davaları, boşta geçen süre tazminatından doğan davalar, kıdem tazminatı alacağından doğan davalar, ihbar tazminatından doğan davalar, kötü niyet tazminatından doğan davalar, ücret alacağından doğan davalar, fazla mesai ve yıllık izin ücretinden doğan davalar, ulusal bayram ve genel tatil ücretinden doğan davalar örnek olarak gösterilebilir.

 

Bu uyuşmazlıklarla ilgili süreç, tarafların mahkeme yoluna başvurmaksızın hızlı, masrafsız ve ilam niteliğinde bir belge ile anlaşmalarını sağlamak amacıyla merkezimizde iş hukuku alanında uzman arabulucu avukatlar aracılığıyla yürütülmektedir.

Arabuluculuk Hizmetlerimiz

bottom of page