top of page

Ticaret Hukukundan Kaynaklı Arabuluculuk Hizmetleri

ntnlogo.png

7155 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesine eklenen bir hükümle konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girerek bir kısım iş uyuşmazlıkları bakımından, başvurulması dava şartı olan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi haline gelmiştir.

Zorunlu arabuluculuk kapsamında bulunmayan talepler için de ihtiyari arabuluculuk yolu açıktır. Merkezimiz, ticaret hukuku bakımından konusu zorunlu arabuluculuk kapsamına girmeyen uyuşmazlıkların yanı sıra ticaret hukukundan doğabilecek konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin zorunlu arabuluculuğu gerektiren her türlü uyuşmazlığın çözümü için sizlere hizmet sunmaktadır.

Arabuluculuk Hizmetlerimiz

bottom of page