top of page

Tüketici Uyuşmazlıklardan Kaynaklı Arabuluculuk Hizmetleri

ntnlogo.png

Hukuk sistemimize göre; bir tarafın “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla” yapmış olduğu sözleşmeler tüketici işlemi/sözleşmesi sayılmakta olup tüketici işlemlerinden kaynaklanan davalar tüketici mahkemelerinde görülmektedir.

Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, 8.480-TL’nin altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerine başvurulması zorunludur.

 

Bu bedelin altındaki uyuşmazlıklarda ise 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. maddesinin A bendi uyarınca hakeme başvurulması zorunlu olan hallerde arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanamayacağından dava şartı olarak arabuluculuk söz konusu olamayacaktır.

 

Bu kapsamda, 8.480-TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıkları Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesi veya özel kanunlara göre ticari dava sayılıyorsa arabuluculuğa tabi olacaktır. Merkezimiz, 8.480-TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarının çözümü için üstün nitelikleri haiz arabuluculara sahip olup işbu uyuşmazlıkların çözümünde sizlere hizmet vermektedir.

Arabuluculuk Hizmetlerimiz

bottom of page